pagwawangis


pág·wa·wá·ngis

png |[ pag+wa+wangis ]
1:
Lit tayutay na gumagawâ ng paghahawig sa mga katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing : ANALOGY1, ANALOHÍYA
2:
Lgw proseso ng pagkakalikha o pagbabago ng mga salita sang-ayon sa padron ng wika : ANALOGY1, ANALOHÍYA Cf PÁGHAHAMBÍNG, PAGTUTÚLAD, PÁGWAWANGKÎ