apres


apres (a·pré)

pnb |[ Fre ]

a·prés·ya

pnd |a·pres·ya·hín, i·a·prés·ya, mag-a·prés·ya |[ Esp apreciar ]
1:
Lit Sin bigyan ng pagpapahalaga
2:
kilalánin at purihin
3:
tingnan o obserbahan.

a·pres·yá·ble

pnr |[ Esp apreciable ]
:
lubhang mahalaga at kapansin-pansin.

a·pres·yá·do

pnr |[ Esp apreciado ]
:
may mataas na pagpapahalaga.

a·pres·yas·yón

png |[ Esp apreciación ]
2:
pagtáya o paghatol ; ebalwasyon ng opinyon, sitwasyon, tao, at iba pa : APPRECIATION
3:
pagtaas ng halaga : APPRECIATION, APRÉSYO

a·pres·ya·tí·bo

pnr |[ Esp apreciativo ]
:
mapagpahalaga o mapagpasalamat.

a·prés·yo

png |[ Esp aprecio ]