pagkaraan


pag·ka·ra·án

pnb |[ pagka+daan ]
:
kasunod at bunga ng isang pangyayari : AFTER, APRES, BÁHOL, DESPUWES, PAGKATÁPOS, PAGKALÍPAS