aya


a·yá

png |[ ST ]
:
aliping tagapag-alaga ng batà.

á·ya

png
1:
pagiging kalugod-lugod o kasiya-siya — pnr ma·á·ya
2:
[Esp] tagapag-alaga ng batà Cf YÁYA
3:
[Pan] pinggán.

á·ya

pnr

á·ya

pnh |[ Pan ]

a·yâ-a

png |[ ST ]
:
hangà o paghangà.

a·yá·as

png |[ ST ]
1:
ingay na hindi gaanong malakas, tulad ng ingay kung may natangay na bagay
2:
Bot isang uri ng damo.

á·ya-áy

pnr |[ Hil ]
:
bihirang matagpuan.

a·ya·bá

png |[ ST ]
:
kanin na hindi maayos ang pagkaluto ; kaning nahilaw o nasunog.

A·ya·bá

pdd |[ ST ]
:
O ano?

á·yad

png |[ Tau ]
:
íngat o pag-iíngat — pnr ma·á·yad.

á·yad-á·yad

pnr pnb

a·yág

png
1:
Mus [ST] pag-awit ng tagumpay ; o ang idyomatikong pagpapahayag ng “magsaya”
2:
[Seb] salà1 o pagsalà.

á·yag

png
1:
[Igo] pagbabalik ng kaluluwa sa isang táong may sakít
2:
[Ilk] ritwal ng panggagamot para ibalik ang kaluluwa ng yumaong maysakít.

a·yák

png |[ ST ]
1:
pagpapatigil sa paglululan ng kalakal
3:
sa Boso-boso, Antipolo, salita ng paghanga.

ay-ák

png |[ ST ]
:
pinaikling “Ano? Bakit ka naparito? ”

á·yak

pnr |[ ST ]

a·yám

png |[ ST ]

á·yam

png
1:
Zoo [Akl Bik Tag War] áso
2:
Zoo ásong magandang palakihin at alagaan
3:
anumang hindi tiyak o halò-halò ang uri, hal ásong mongrel
4:
[Ilk] larô1
5:
[Iva] lákad1

a·ya·má

png |Zoo |[ ST ]
:
talangkang nahuhúli sa tubig tabáng.

a·ya·mín

png |[ ST ]
:
paghipo na may kalakip na laswa.

a·yá·min

png |[ ST ]
:
laruán ng batà.

a·ya·mó·on

png |[ Ilk ]

a·ya·mót

png |[ ST ]
1:
bakás o mantsa ng napakarumi

a·yán

png |[ Mag ]

a·yán

pnh |[ Bik Kap Tag ]

A·yán!

pdd |[ Bik Kap Tag ]
:
pahayag ng pagtatanghal, pagtuturo, o paninisi.

á·yan

png
1:
[Tau] tirahan ng mga inmortal
2:
[Iva] bakbák.

a·yá·nas

pnd |ma·a·yá·nas, ma·a·yá·nas |[ ST ]
:
masubsob o mapasubsob dahil sa bigat ng dalá-dalá.

a·yáng

png
1:
[ST] pagbabanta habang itinataas ang bisig
2:
[Igo] masamâng kapalaran.

á·yang

pnr |[ ST ]

A·yá·ngan Ma·yáw·yaw

png |Lgw |[ Ifu ]
:
isa sa wika ng mga Ifugaw.

a·ya·ngáw

png |Kem

a·ya·ngí·li

png |Bot
:
punongkahoy (Acacia confusa ) na 12 m ang taas, may bulaklak na dilaw, katutubò sa Filipinas, Timog-silangang Asia, at Taiwan : FORMOSAN KOA TREE

a·yan·ná

pnb |[ Ilk ]

A·yá·no!

pdd |[ ST ]
:
pinaikling “E, ano? Magaling ba? ”

á·yap

png |Bot
:
uri ng sitaw na higit na maikli ang bunga at masapal : KÍBAL2

a·ya·pá·na

png |Bot |[ Esp ]
:
yerba (Eupatorium triplinerve ) na halámang gamot at salit-salit ang dahon.

á·yar

pnd |a·yá·rin, i·á·yar, mag-á·yar |[ ST ]
:
gawin nang mapayapa ang isang bagay.

a·yá·ri

pnr |[ Pan ]

a·yás

png |Mus |[ Tua-Dus ]
:
ritmo ng kulintang.

á·yas

png |[ Mrw ]

a·yát

png |[ Ilk ]

á·yat

png
1:
[Iba] hangà o paghangà
2:
3:
Lit [Tau] pangungusap, taludtod, o berso
4:
[Akl War] hámon.

ayatollah (a·ya·tó·la)

png |[ Ing Ara ]
:
pinunò ng mga Shíite sa Iran.

a·yáw

png
:
larong gumagamit ng maliliit na kontsa.

a·yáw

pnd |a·ya·wán, u·ma·yáw
2:
tumigil sa ginagawâ dahil may hindi nagustuhan.

á·yaw

png |[ ST ]
:
pagbibigay ng bahagi sa bawat isa, hal pag-aayaw-ayaw ng pagkain upang magkaroon ng parte ang lahat.

á·yaw

pnr
:
laban sa kalooban ; hindi gusto o hindi magustuhan : LÁYAP

á·yaw

png pnb |[ Hil Seb ]

a·yáw-a·yáw

pnr
:
salítan o pantay ang pamamahagi ; baha-bahagi — pnd a·yaw-a·ya·wín, mag-a·yáw-a·yáw.

ay-áy

png

ay-a·yá·ten

png |[ Ilk ]

ay-á·yo

png |[ Ilk ]