hungot


hu·ngót

png
:
plato na gamit pambalanse sa timbangan : PINGGÁNAN, PLATE4, PLATÍLYO, PLÁTO4

hú·ngot

png |[ Hil Seb War ]
1:
bao ng niyog na nilagyan ng tatangnan at ginagamit na pansalok ng tubig : LUMBÓ var húngut Cf PANABYÁBAN, DIPPER2
2:
sisidlan ng pain na yarì sa bao ng niyog na itinatalì sa baywang hábang nangingisda : LUMBÓ