plate


plate (pleyt)

png |[ Ing ]
2:
ang lamán nitó
3:
ang putahe o pagkain na inihahanda para sa isang tao
7:
Isp home plate.

pla·te·á·do

pnr |[ Esp ]
:
tubog sa ginto var platyádo

plateau (pla·tú)

png |Heo |[ Ing ]

platelet (pléyt·let)

png |Bio |[ Ing ]
:
maliit na tíla platong lawas, lalo sa dugo.

plá·ten

png |[ Ing ]

pla·té·ra

png |[ Esp ]
:
kabinet o aparador na karaniwang pinagtataguan ng mga ulam.

pla·te·rí·ya

png |[ Esp plateria ]
:
pook gawaan ng platero var platirya

pla·té·ro

png |[ Esp ]
2:
tagabuo ng hiyas.

plate tectonics (pleyt tek·tó·niks)

png |Heo |[ Ing ]
:
ang teorya na nahahati ang crust ng mundo sa mga plate na tuloy-tuloy na nagbabago, at nagla-lapit o naglalayo sa mga kontinente.