laylay


lay·láy

pnr |na·ka·lay·láy |[ Bik Hil Pan Seb Tag War ]
1:
tumutukoy sa anyo na nakahilig paibaba o nakabitin, hal sanga ng punongkahoy na nakahilig paibaba ang dulo dahil sa sariling bigat o dahil nabali ang gitnang bahagi. : ÉRRES, HÍLOY, HUYHÓY, LAGAYLÁY1, LANTÚTAY LÉLE, LUNGÁY, LUYLÓY, TAWIYÁYANG
2:
katulad na anyo ng katawan o bisig dahil sa págod, hal balikat : ÉRRES, HÍLOY, HUYHÓY, LAGAYLÁY1, LANTÚTAY, LÉLE, LUNGÁY, LUYLÓY, TAWIYÁYANG

láy·lay

png |Lit Mus |[ Bik Seb ]

lay·lá·yan

png |[ Kap Tag laylay+an ]
:
dulo o ibabâng bahagi ng bagay na nakalaylay, hal laylayan ng bestida : SÍDSID, TÚPIG1