wall


wall (wol)

png |[ Ing ]

wallaroo (wó·la·rú)

png |Zoo |[ Ing ]
:
malakíng kangaroo (Macropus robustus ) na matingkad na kape ang kulay.

wallchart (wól·tsart)

png |[ Ing ]
:
tsart o poster na idinisenyo upang itanghal sa dingding, karaniwan bílang tulong sa pagtuturo, pagbibigay ng impormasyon, at katulad.

wallet (wá·let)

png |[ Ing ]

wallflower (wol·flá·wer)

png |[ Ing ]
1:
Bot haláman (Erysimum cheiri ) na may mabangong bulaklak na dilaw at matingkad na pulá ang kulay
2:
sa mga kasayahan, babae na walang pumapansin.