-ator


-ator (éy·tor)

pnl |[ Ing ]
:
-adór, hal radiator, aviator.

a·tór

png |[ Bon ]
1:
silid tulugán ukol sa mga laláki
2:
organisasyong sosyo-politiko ng kalalakihan
3:
pulong ng mga mag-anak para sa kapakanan ng pamayanan.

a·tór·ni

png |[ Ing attorney ]