inmaculada


Inmaculada Concepción (in·ma·ku· lá·da kon·sep·si·yón)

png |[ Esp ]
:
sa simbahang Katolika, doktrinang nagsasaad na walang bahid ng kasalanang orihinal nang ipagbuntis ni Birheng Maria si Hesukristo at ipinagdiriwang tuwing 8 Disyembre : IMMACULATE CONCEPTION var Imaculada Concepcion