linggo


ling·gó

png |[ Esp Domingo ]
1:
panahon mula Linggo hanggang Sabado : SEMÁNA, WEEK
2:
kabuuan ng pitóng araw : SEMÁNA, WEEK

Ling·gó

png |[ Esp Domingo ]
:
unang araw sa isang linggo : DOMINGGO, SÍMBA, SUNDAY

Ling·gó de Rá·mos

png |[ Esp Domingo de ramos ]
:
Linggo ng Palaspas.

Ling·go ng Pag·ka·bú·hay

png |[ Esp domingo Tag ng pagkabuhay ]
:
taunang pista ng mga Kristiyano bílang pagdiriwang sa muling pagkabúhay ni Jesucristo ; ipinagdiriwang tuwing unang Linggo, pagkatapos ng unang kabilugan ng buwan, pagkatapos ng vernal equinox : EASTER SUNDAY

Ling·gó ng Pa·las·pás

png |[ Esp Do-mingo + Tag ng palaspas ]
:
ang Linggo na ipinagdiriwang ang matagumpay na pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem : LINGGO DE RAMOS, PALM SUNDAY