a·bá·ra


á·bra

png |Heo |[ Esp ]

Á·bra

png |Heg
:
lalawigan sa hilagang-kanluran ng Filipinas, Rehiyon I.

Á·bra·hám

png |[ Esp Heb ]
:
sa Bibliya, pangalan ng pinakaunang patriyarka ; amá ni Isaac at tradisyonal na tagapagtatag ng sinaunang nasyon ng mga Hebrew.

á·bra·ka·dá·bra

png |[ Esp abracadabra ]
1:
mahiwagang salita o pahayag na nagsisilbing pananggaláng laban sa sakít, kamalasan, o kasamaan
2:
bulong na mahiwaga ngunit walang kabuluhan
3:
walang-saysay na salita.

ab·rám

png |[ ST ]
:
malakíng tapayan.

a·brá·sa

pnr |[ Seb Esp abrazar ]
:
magkatabi nang balikat sa balikat — pnd i·a·brá·sa, mag-a·brá·sa.

a·bra·sa·dór

png |[ Esp abrazador ]

a·bra·si·yé·te

png |[ Esp abrar+siete ]
:
pagkawit ng bisig sa bisig ng katabi var abraséte

a·brá·so

png |[ Esp abrazo ]

ab·ráw

png |[ Ilk ]
:
nilagang sari-saring gulay.