aborsiyon


a·bór·si·yón

png |Bat Med |[ Ing abortion ]
:
kusang pagpapalaglag sa hindi pa husto sa buwang sanggol sa sinapupunan : ABÓRTO, PÁKPAK2