agaw-buhay


á·gaw-bú·hay

pnr
:
nása bingit ng búhay at kamatayan o napakaliit ng pagkakataong mabúhay : PÁTAWÍRIN