albakora


al·ba·kó·ra

png |Zoo |[ Esp albacora ]
:
isdang-alat (Thunnus obesus ) na humahabà nang hanggang 31 m at malangis ang lamán kapag naluto, kilalá bílang tuna na may dilaw na palikpik : BIGEYE TUNA, YELLOWFIN TUNA Cf TAMBÁKOL