alinlangan


á·lin·lá·ngan

png |[ Kap Tag ]
1:
pakiramdam ng walang katiyakan hinggil sa katunayan, katotohanan, o kalikasan ng isang bagay : ALAÁLA4, ALÁLA2, ALÁNG-ALÁNG2, ALAPÁAP2, DESKOMPIYÁNSA2, DOUBT, DÚDA, DÚHADÚHA, DUWÁ-DUWÁ, ESÉPTISÍSMO, GALIMHÍM, KALABÚKAB3, KILÁ1, PANGAMBÁ2
3:
[ST] pag-aaliw sa maraming bagay.