aliping namamahay


a·lí·ping na·ma·ma·háy

png |Pol |[ alipin+ na+nása+bahay ]
:
sa sinaunang lipunan, ang uring naglilingkod sa pinagkakautangan, ngunit may karapatan na mag-ari ng lupa, maaaring magpakasal, at hindi maaaring ipagbilí Cf ALÍPING SAGIGÍLID