aliping sagigilid


a·lí·ping sa·gi·gí·lid

png |Pol |[ alipin+ na+nása+gilid ]
:
sa sinaunang lipunan, ang uring naglilingkod at nakatirá sa pamamahay ng kaniyang pinagkakautangan, nawalan ng karapatan o walang karapatang mag-ari ng lupa, kailangang humingi ng permiso upang magpakasal, at maaaring ipagbili Cf ALÍPING NAMAMAHÁY