allowance


allowance (a·lá·wans)

png |[ Ing ]
1:
halaga o kabuuang halaga na pinahintulutang mapasakamay ng isang tao : STIPEND1
2:
báon na salapi
4:
ang ipinahintulot
5:
taán3 o pataán.