amad


á·mad

png |Ana |[ Kap ]

a·ma·dán

png |[ Hil ]
:
maliit na basket na punô ng bagong aning palay at nilagyan ng krus na nakabálot sa itim na puntas sa paniniwalang hindi ito kukunin ng masasamâng espiritu.