ambil


am·bíl

png
1:
ibang pakahulugan sa tunay at nilaláyong kahulugan ng isang salita
2:
[ST] paulit-ulit na pagsasabi ng isang paboritong salita o kasabihan : AMBÍN, AMBÍNG

am·bí·lay

pnd |am·bi·lá·yan, i·am·bí·lay, mag-am·bí·lay |[ Hil ]
:
takpan ang balikat ng alampáy o piraso ng tela.