ampunan


am·pú·nan

png |[ ampon+an ]
:
institusyon o bahay para sa walang tahanan, ulila, maysakít, matanda, may kapansanan, at katulad : BÁHAY-AMPÚNAN, HOSPÍSYO, ORPHANAGE, OSPÍSYO Cf ÁSILÓ