amuki


a·mu·kì

png
1:
pag-akit sa iba upang mapasang-ayon sa isang bagay
2:
pagpapayo tungkol sa isang bagay.