angkak


ang·kák

png
1:
[Hil Pan Tag Chi War] puláng lebadurang ginagamit na pangkulay sa binurong isda : GÁMO2, PATUBÒ4
2:
Med [ST] pamamagâ ng tiyán.

áng·kak

png |Bot |[ Bik ]