antala


an·tá·la

png
1:
paghabà sa panahon ng paglalakbay o paggawâ dahil sa di-inaasahang pangyayari : BANTITÎ, WANTÁ Cf BÁLAM
2:
hindi pagkatupad ng gawain sa takdang petsa o oras : WANTÁ
3:
abála1 : WANTÁ — pnd an·ta·lá·hin, u·man·tá·la.