apollo


Apollo (a·pó·low)

png |[ Ing ]
1:
Mit Apólo
2:
Mek isa sa mga serye ng sasakyang pangkalawakan ng Estados Unidos na idinisenyo upang marating ng mga astronaut ang buwan.