apoplexy


apoplexy (a·po·plék·si)

png |Med |[ Ing ]
1:
pagkawala ng málay sanhi ng paghinto ng daloy ng dugo sa utak, karaniwang dahil sa atake sa puso : APOPLEHÍYA, ISTRÓK2
2:
Kol hugos ng matinding emosyon, gaya ng gálit : APOPLEHÍYA