apostolado


a·pos·to·lá·do

png |[ Esp ]
1:
awtoridad ng Papa bílang pinunòng apostoliko ; samahán ng mga légong deboto sa misyon ng simbahang Katolika : GAWALAGÁD
2:
posisyon o kapangyarihan ng apostol ; pamumunò ng reporma : GAWALAGÁD