arimuhan


á·ri·mu·hán

pnr pnb
1:
mapagkuha ng isang bagay o bagay-bagay kahit hindi kapani-pakinabang : ARIMUTÁ Cf ARIMÓHAN
2:
pinipilì para makatipid kahit hindi masyadong mahal o mahalaga : TIGÁMA var arimunán, harimuhán, narimohán