aristoteles


A·ris·tó·te·lés

png |Kas |[ Esp ]
:
pilosopo at siyentistang Greek, disipulo ni Plato at isa sa pinakamaimpluwensiya sa kaisipang Kanluranin (384 BC –322 BC ) : ARISTOTLE