artist


ár·tist

png |Sin |[ Ing ]
1:
tao na may kasanayan sa sining, gaya ng pintor o eskultor : ALAGÁD NG SÍNING
2:
tao na may kasanayan sa pagtatanghal sa madla Cf ARTISTA1
3:
tao na nagpapakíta ng kasiningan at kasanayan sa kaniyang gawain : ARTESÁNO2

ar·tís·ta

png |[ Esp ]
1:
Tro tao na gumaganap sa dulaan, teatro, tanghalan, o pelikula : THESPIAN Cf AKTÓR, AKTRÉS
2:
Kol tao na mahusay magkunwari.

ar·tís·tik

pnr |[ Ing artistic ]

ar·tís·ti·kó

pnr |[ Esp artístico ]
:
masining ; ginagamitan o may katangian ng sining : ARTÍSTIK