assist


assist (a·síst)

png |[ Ing ]
1:
túlong o pagtulong
2:
Isp sa basketbol at katulad, pagtulong upang makapun-tos ang kakamping manlalaro.

assist (a·síst)

pnd |[ Ing ]
2:
maglingkod o magtrabaho bílang katulong

assistance (a·sís·tans)

png |[ Ing ]

assistant (a·sís·tant)

png |[ Ing ]