asukar


a·sú·kar

png |[ Bik Hil Ilk Pan War Esp azucar ]

a·su·ka·ré·ra

png |[ Esp azucarera ]
:
pook para sa paggawâ o pag-iimbak ng asukal.

a·sú·ka·re·rí·ya

png |[ Esp azucarería ]
:
tindahan ng tingi-tinging asukal.

a·sú·ka·ré·ro

png |[ Esp azucarero ]
:
mag-aasukal o manggagawà sa asukarera.

a·su·ka·ríl·yo

png |[ Esp azucarillo ]