aswang


as·wáng

png |Mit
1:
nilaláng na may kakayahang magpabago-bago ng anyo at karaniwang nagdudulot ng pinsala sa tao : ASBÁNG, IKÌ1, WÁKWAK
2:
[Bik] nása malakíng titik, diyos ng kasamaan at kapatid ni Gugurang Cf MANANANGGÁL