atay


a·táy

png |[ Hil Mag Mrw Seb Tau Tag War ]
1:
Bio malakí at bilugáng organo sa tiyan ng vertebrate at ginagamit sa iba’t ibang prosesong metaboliko, halimbawa ang pagproseso ng mga produkto ng pagtunaw sa pagkain upang maging sustansiya ang mga ito na mahalaga sa katawan, o kayâ’y ang paglinis sa mga nakapipinsalang sustansiya na nása dugo : ÁGAL, ALTÉY, DÁLEM1, HÁTAY, KATÓY, LÍVER
2:
Ana balantok ng talampakan
3:
pinakaloob o pook na pinakamahirap hanapin.

á·tay-á·tay

png |[ ST ]
1:
pagbubuka ng bibig ng malapit nang mamatay
2:
may sakít na nabuwal at bumangon.

á·tay-á·tay

pnb