atensiyon


a·ten·si·yón

png |[ Esp atención ]
1:
pagbibigay ng panahon, pansin, o espesyal na pangangalaga sa isang tao o isang bagay : ATTENTION Cf PANSÍN
2:
pagsasaalang-alang sa isang tao o sa isang bagay bilang mahalaga o interesante : ATTENTION
3:
Mil posisyon ng sundalo kapag nakatayông tuwid na tuwid at hindi kumikilos : ATTENTION
4:
sa korespondensiya opisyal, ang pagtawag sa pansin o pagsasaalang-alang ng iba pang tao, bukod pa sa pinatutungkulan, hinggil sa nilalaman ng liham : ATTENTION