atsay


át·say

png |Kol
:
utusán na babae, át·soy kung lalaki.