ayag


a·yág

png
1:
Mus [ST] pag-awit ng tagumpay ; o ang idyomatikong pagpapahayag ng “magsaya”
2:
[Seb] salà1 o pagsalà.

á·yag

png
1:
[Igo] pagbabalik ng kaluluwa sa isang táong may sakít
2:
[Ilk] ritwal ng panggagamot para ibalik ang kaluluwa ng yumaong maysakít.