babáe.


ba·bék

png |[ Ilk ]
1:
Bot saging na maliit at dilaw
2:
tao na pandak at mataba.

Bá·bel

png |[ Heb ]
1:
sa Bibliya, lungsod na pinagtayuan ng mataas na tore paakyat sa langit, ngunit nahinto ang konstruksiyon dahil nagsalita sa iba’t ibang wika ang mga gumagawâ
2:
karaniwang sa maliit na titik, isang maingay at magulong tagpo.

ba·ben·díl

png |Mus |[ Sub Mag ]
:
águng na tinatambol sa gilid.

ba·bén·dir

png |Mus |[ Yak Mrw ]

bá·beng

png |[ Krw ]
:
pista na karaniwang isinasagawâ ng mayayaman.

ba·béng·ka

png |[ Iba ]

ba·bé·ro

png |[ Esp ]
:
piraso ng tela o plastik na inilalagay sa ilalim ng babà ng batà upang mapanatiling malinis ang damit hábang kumakain : BABADÉRO, BABADÓR, BIB, SAKBÍBI, SAPÚLA1