bachelor


bachelor (bá·tse·lór)

png |[ Ing ]
2:
tao na nagtapos ng Bachelor of Arts o Science.

bachelor girl (bá·tse·lór girl)

png |[ Ing ]
:
dalagang nagsasarili.

Bachelor of Arts (bá·tse·lór of arts)

png |[ Ing ]
:
Bat silyér sa Árte : AB2, BA

Bachelor of Laws (bá·tse·lór of los)

png |[ Ing ]

Bachelor of Medicine (bá·tse·lór of mé·di·sín)

png |[ Ing ]
:
titulo na iginagawad para sa nagtapos ng pag-aaral sa medisina : MB1

Bachelor of Science (bá·tse·lór of sá·yans)

png |[ Ing ]
:
Bat silyér sa Siyénsiyá.