bagaong


ba·gá·ong

png |Zoo
:
uri ng babansî (Terapon jarbua ) na may tatlong nakakurbang guhit na itim sa katawan : BUNGÁW