bagay


ba·gáy

png |[ Tau ]

bá·gay

png |[ Bik Tag ]
1:
anumang nadarama ng limang pandamdam o naaabot ng isip ng tao, nakikita man o hindi : BAGE1, BÁNAG3, BENGATLÁ, BUTÁNG2, NGÁNIN, THING
2:
gaya rin ng sinundan ngunit ikinakapit lámang sa mga hindi tiyak na kahulugan na iniuukol kadalasan sa mga pakahulugang sanhi, dahilan, kabuluhan, o halaga : THING
3:
Mus pag-apina ng mga instrumentong pangmusika.

bá·gay

pnr

bá·gay-bá·gay

png |[ ST ]
:
iba’t ibang bágay.

ba·gay·báy

png |Bot
:
tangkay na kinakapitan ng buwig ng saging o anumang bungangkahoy.

ba·gay·báy

pnd |ba·gay·ba·yín, mag·ba·gay·báy |[ ST ]
1:
mamitas ng niyog at bunga
2:
magkarga nang labis.

ba·gáy·bay

png |Zoo |[ Seb ]