bahit


ba·hít

pnd |[ Hil ]
1:
ilayô sa apoy ang lutuan : BÁK-IT
2:
angkining asawa ang isang babae nang walang pahintulot ng mga magulang.