baimbi


ba·im·bî

png |[ Chi ]
:
kuliling na isinasabit sa leeg ng áso o ipinahihiyas sa kasuotan ng payaso o mapagpatawang tauhan sa dulaan ; ginagamit din ng nakabalatkayong piyerot sa karnabal : KALINGKAGÍNG, KALÍNG-KALÍNG, KILÍNG-KÍLING, LAGTÍNG1, TILÍNGTÍLING var bémbi, bémbe