baitang


ba·i·táng

png
1:
bahagi ng hagdanan na tinatapakan o kinakapitan sa pag-akyat o pagpanaog : BALÍTANG3, HALÍNTANG, STEPS var baytáng
2:
antas sa edukasyong elementarya.