bakam


ba·kám

png
1:
lápat ng mga kahoy sa paggawâ ng bahay o muwebles
2:
buklod ng tapayan upang hindi ito maláhang.

bá·kam

png |Med
:
paghakab sa balát ng isang tao na may karamdaman sa pamamagitan ng kristal na kawangis ng baso : BENTÓSA, TANDÓK