bakasyon


ba·kas·yón

png |[ Esp vacacion ]
1:
isang mahabàng yugto ng liwalíw, lalo na yaong ginugol malayò sa tahanan o sa pamamagitan ng paglalakbay : HOLIDAY2, VACATION
2:
ang pag-iwan sa anumang pinagkakaabalahan : HOLIDAY2, VACATION
3:
isang takdang yugto ng pahinga sa pagitan ng mga semestre o term sa paaralan at sa hukuman : HOLIDAY2, VACATION Cf LIWALÍW — pnd i·ba· kas·yón, mag·ba·kas·yón.

ba·kas·yo·nís·ta

png |[ Esp vacacion+ ista ]
:
tao na nagbabakasyon : VACATIONER, VACATIONIST