bakbak


bak·bák

png |[ Bik Hil Ilk Iva Kap Seb ST Tag ]
1:
pag-aalis ng balát kung natutuklap sa lamán ; pagtuklap sa balát ng punò ng kahoy o prutas : ÁYAN2, LÁKNIT, PUKNÁT, SÚP-AK Cf TÍNGKAB
2:
pagtanggal sa anumang bagay mula sa pinagkakabitan : ÁYAN2, LÁKNIT, PUKNÁT, SÚP-AK — pnd bak·ba·kín, bu·mak·bák, mag· bak·bák.

bak·bá·kan

png |[ bakbak+an ]

bak·bak·ta·hóng

pnr |[ ST ]
:
trabaho nang trabaho ngunit walang natatapos o nayayarì.