bakong


bá·kong

png
1:
Bot [Ilk Mal ST] halámang namumulaklak (Crinum asiaticum ) na mahabà ang dahon, may bilugan at lungti na bunga, at tumutubò sa mabuhanging tabing dagat : KABÓNG, SPIDER LILY
2:
manipis at putîng lamad na bumabálot sa panloob na bahagi ng kawayan
3:
[Tbo] háyop1

bá·kong-bá·kong

png |[ ST ]
:
pagbuhat sa sanggol at paglalagay nitó sa likuran, hábang nakakapit ito sa leeg.

ba·kó·ngin

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na kakulay ng bulaklak ng bákong1