baksay


bak·sáy

png |Psd |[ ST ]
:
sibát1 katulad ng bagsayá ay ginagamit sa pangi-ngisda.